ภาพกิจกรรม

คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

319987
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11
240
251
7050
319987

Your IP: 114.119.151.174
Server Time: 2022-09-26 01:14:14

 (。◕‿◕。) กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ยินดีต้อนรับ (。◕‿◕。)

 

 

 


โปรแกรมการติดตามการจัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แผนการจัดส่งแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ของศูนย์ทดสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 1/65)

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด – 19

การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19

ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19

ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีนักศึกษาฝากสอบ

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ

แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) สำนักงาน กศน.

ขออนุมัติจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)

การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา2564

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564และดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 กรณีนักศึกษาฝากสอบ

การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Exam)

การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การบริหารจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีนักศึกษาฝากสอบ

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอข้อมูลการใช้งบประมาณจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2563 รายวิชาเลือกเสรี

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ E-Exam 2/2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับ การศึกษา มิติความรู้ความคิด

ผลการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563

การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การรายงานจำนวนผู้เข้าสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรฯ 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Exam

การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ 2551

การส่งจำนวนข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แจ้งผลดำเนินการพิจารณานักศึกษาขอคืนศึนสิทธิ์เพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด่านการศึกษานอกโรงเรียน (์N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายงานข้อมูลเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ติดตามผลดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรฯ 51 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

ผลการพิจารณาขออนุมัติลงทะเบียน E-Exam N-NET 1/2563 กรณีพิเศษ

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ 2551

การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งผลการพิจารณานักศึกษาขอคืนสิทธิ์เพื่อเข้ารับการทดสอบฯ (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอชิวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (E-Exam)

การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

แนวปฏิบัติการดำเนินการวัดผลประเมินผลการศึกษา หลักสูตรฯ 51 และการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

การดำเนินการจัดสอบวัดผมสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ 2551

การประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แจ้งผลการพิจารณานักศึกษาขอคืนสิทธิ์เพื่อเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

สำรวจจำนวนผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การส่งจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ 51

การกำหนดสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรฯ 51

สรุปการเสวนาเซิงวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่ง” เนื่องในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๖๒

ติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (E-Exam)

แผนการจัดส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พร้อมรายละเอียดคนขับรถและเบอร์โทรศัพท์

แผนการจัดส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คูมือ/หนังสือ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET

สั่งจำนวนข้อสอบ 51

การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การส่งจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 หลักสูตร 2551

รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผังเทียบระดับ มิติความรู้ ความคิด

สำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

ขอเชิญชวนเสนอราคา

สำรวจการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนของนักศึกษา กศน.

รายงานผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กศน.

การส่งจำนวนแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรุ้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 61

รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 61

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2563 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

กำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2563 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2562 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ประจำปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตรฯ 51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 (E-Exam)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านกา่รศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การดำเนินการจัดสอบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (E-Exam) กรณีพิเศษ

การดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตรฯ 51 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 (E-Exam)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2561 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2562

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ประจำปีการศึกษา 2562

การดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตรฯ51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 (E-Exam)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2561 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

การดำเนินการสอบ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 1 ปี 61 (E-Exam)

การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2560 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

ขยายเวลาการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปี 60

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 61

การดำเนินการสอบ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 (E-Exam)

แจ้งกำหนดการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ปี2561

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2560 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2 ปี 60 ภาคภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปี 60

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การดำเนินการสอบการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/60 และ ครั้งที่ 2/60

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรายวิชาบังคับ)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2557 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2559

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปี 2559

ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2/2558 ภาคทฤษฏี