ภาพกิจกรรม

คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454697
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
203
370
1893
10661
454697

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 08:56:16

 (。◕‿◕。) กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ยินดีต้อนรับ (。◕‿◕。)

 

 


การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมติดตามการจัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาที่แต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

แจ้งแนวทางการดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

แบบสรุปจำนวนผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โปรแกรมติดตามการจัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แผนการจัดส่งแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาที่แต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 1-66

รายงานข้อมูลผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แจ้งเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

แผนการจัดส่งแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการติดตามการจัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติของศูนย์ทดสอบด้ววยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam

แจ้งแนวทางการดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สรุปผลการถอดบทเรียนแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง)

กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

แจ้งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมการติดตามการจัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แผนการจัดส่งแบบทดสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การบริหารงบประมาณเพื่อการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ของศูนย์ทดสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 1/65)

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19 และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด – 19

การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19

ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด - 19

ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กรณีนักศึกษาฝากสอบ

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ

แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) สำนักงาน กศน.

ขออนุมัติจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)

การดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา2564

รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ซักซ้อมการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564และดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 กรณีนักศึกษาฝากสอบ

การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Exam)

การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การดำเนินงานการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเลื่อนกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การบริหารจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรณีนักศึกษาฝากสอบ

การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอข้อมูลการใช้งบประมาณจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบปลายภาคเรียน 2/2563 รายวิชาเลือกเสรี

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบ E-Exam 2/2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับ การศึกษา มิติความรู้ความคิด

ผลการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563

การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การรายงานจำนวนผู้เข้าสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรฯ 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Exam

การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ 2551

การส่งจำนวนข้อมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2566 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2566 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2565 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2565 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2564 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2563 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

กำหนดการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2563 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2562 หลักสูตรฯ 2551 [ค่าY]

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ประจำปีการศึกษา 2563

การดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตรฯ 51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562 (E-Exam)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2562 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านกา่รศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การดำเนินการจัดสอบฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (E-Exam) กรณีพิเศษ

การดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตรฯ 51 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562 (E-Exam)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2561 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ปีการศึกษา 2562

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ประจำปีการศึกษา 2562

การดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตรฯ51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 (E-Exam)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2561 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

การดำเนินการสอบ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 1 ปี 61 (E-Exam)

การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2560 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

ขยายเวลาการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปี 60

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 61

การดำเนินการสอบ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 (E-Exam)

แจ้งกำหนดการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ปี2561

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2560 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2 ปี 60 ภาคภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปี 60

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การดำเนินการสอบการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/60 และ ครั้งที่ 2/60

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรายวิชาบังคับ)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2557 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2559

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปี 2559

ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2/2558 ภาคทฤษฏี