คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454555
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
61
370
1751
10661
454555

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 06:52:54

นิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

----------------------------------------------

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบและคณะ
พร้อมด้วยนางอัญชลี ปสันตา รองผู้อำนวยการ สกร.กรุงเทพมหานคร ดร.ปรีชา ผลชมภู่ ผู้อำนวยการ สกร.เขตสายไหม 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.เขตดอนเมือง นายปริญญา ปิยชนานันทน์ ผู้อำนวยการ สกร.เขตบางเขน 
และคณะได้ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตบางเขน
เขตสายไหม และเขตดอนเมือง
2. สนามสอบโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม รับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตลาดพร้าว
3. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ รับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตมีนบุรี เขตสะพานสูง
และเขตคันนายาว ซึ่งมีการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยดำเนินการจัดสอบ 2 รูปแบบ ได้แก่ จัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ (Paper Pencil)
สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะในเรือนจำ
ทัณฑสถาน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สถาบันธัญญารักษ์) และจัดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล (Digital Testing)
สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบ Digital Testing เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานการจัดสอบที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด
------------------------------