คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

394386
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
70
282
857
5063
394386

Your IP: 18.207.160.97
Server Time: 2023-11-29 05:20:39

การประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้

การประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566
----------------------------------------
             ในวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2566 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
การทดสอบได้จัดประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบ ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งมีนางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ 
เป็นประธานเปิดการประชุม สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบในครั้งนี้ ได้แก่ 
คณะทำงานพัฒนาระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีมงานโปรแกรมเมอร์จากส่วนภูมิภาค 
และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) วิเคราะห์ ออกแบบระบบคลังข้อสอบกลางของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2) พัฒนา ปรับปรุงระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บรรณาธิการข้อสอบกลาง 
เพื่อเตรียมความพร้อมนำข้อสอบที่มีการวิเคราะห์คุณภาพเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบคลัง
ข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ 4) นำข้อสอบกลางเข้าสู่ระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้