คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454609
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
115
370
1805
10661
454609

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 07:39:59

การประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน กศน.)

 

การประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน กศน.)
ณ โรงแรม บียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566
----------------------------------------
           ในวันที่ 10 - 14 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สำนักงาน กศน.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบ
การทดสอบได้จัดประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบ ณ โรงแรม บียอนด์สวีทบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบคลังข้อสอบในครั้งนี้ ได้แก่ คณะทำงานพัฒนาระบบ
การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบจำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) วิเคราะห์ ออกแบบระบบคลังข้อสอบกลางของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 2) พัฒนา ปรับปรุงระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้
3) บรรณาธิการข้อสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมนำข้อสอบที่มีอยู่
เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ 4) นำข้อสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 
เข้าสู่ระบบคลังข้อสอบกรมส่งเสริมการเรียนรู้