คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454594
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
100
370
1790
10661
454594

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 07:23:41

การประชุมพัฒนาระบบสั่งข้อสอบ สำนักงาน กศน.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมพัฒนาระบบสั่งข้อสอบ สำนักงาน กศน.

ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565

 

-----------------------------------------------

ในวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ได้จัดประชุมพัฒนาระบบสั่งข้อสอบ สำนักงาน กศน.
ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
โดย นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ได้ชี้แจงถึงความสำคัญในการจัดประชุม
ซึ่งปัจจุบันระบบสั่งข้อสอบเดิมใช้งานมากว่า 5 ปี จากการใช้งานในหลายภาคเรียนที่ผ่านมาพบปัญหาหลายอย่าง และเพื่อให้รองรับนโยบายสำนักงาน กศน. 
ในการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในอนาคต จึงได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบสั่งข้อสอบ สำนักงาน กศน. ในครั้งนี้ขึ้น
 
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาระบบสั่งข้อสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทีมโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นบุคลากรของสำนักงาน กศน. ได้แก่ นายธนัญชัย  จุ้ยมี
สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี นายวสันต์ อินทะ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นายพนิตพันธ์  เจริญปัญญาเนตร กศน.
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายเฉลิมพล  อินต๊ะเสน สถาบัน กศน. ภาคเหนือ นายระพีพัฒน์ สรีทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสุรศักดิ์  เบรียะเซกู่ สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก นายณัชนันท์  วงศ์แสงธรรม สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร นายสุกิจ  พรหมแก้ว
สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี และนายศรัญยู  ละครวงษ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน
 
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสั่งข้อสอบ สำนักงาน กศน. สำหรับให้สถานศึกษานำข้อมูลจำนวนยอดการสั่งข้อสอบเข้าสู่ระบบ 
เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดจ้างพิมพ์ จัดส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน และจัดสอบให้กับนักศึกษา กศน. ทั่วประเทศต่อไป
 
ภาพกิจกรรม >>>คลิ๊ก<<<