คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454697
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
203
370
1893
10661
454697

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 08:56:16

การประชุมพัฒนาบุคลากรวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

 

-------------------------------------------------------------------------------------

การประชุมพัฒนาบุคลากรวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565

----------------------------------------------

 

ในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ได้จัดประชุมพัฒนาบุคลากรวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม 
และนางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ที่ประชุม
 
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
และการนำสารสนเทศที่ได้ไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ 2) อบรมการใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ
3) ทดลองนำข้อมูลผลการสอบจริงมาวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนจากส่วนกลาง
และสถาบัน กศน. ทั้ง 5 ภาค จำนวนทั้งสิ้น 35 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 1) ดร.วราเสฏฐ์ เกษีสังข์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงาน กศน. จังหวัดราชบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
และการนำสารสนเทศที่ได้ไปพัฒนาและใช้ประโยชน์" 2) ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์ และการถอดบทเรียนจากภารกิจการดำเนินงานของสถาบัน กศน. ภาค 
ในการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน” 3) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบเป็นผู้ให้ความรู้
ในการใช้งานโปรแกรม Items Analysis ซึ่งเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ได้ทราบถึงหลักการในการวิเคราะห์ และวิธีใช้งานเพื่อนำไปปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ที่ผ่านมาได้ด้วยตนเองหรือนำไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
ภาพกิจกรรม >>>คลิ๊ก<<<