คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454623
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
129
370
1819
10661
454623

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 07:55:03

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

 

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างและบรรณาธิการเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา

มิติความรู้ ความคิด

 

******

 

ระหว่าง วันที่ 13 - 17 ธันวาคม  2564
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก กรุงเทพฯ
 
 
     วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน.
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและบรรณาธิการ เครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 
เป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556
ที่กำหนดให้สำนักงาน กศน. 
 
 
 
 
 
     จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ กรอบและเครื่องมือในการประเมินเทียบระดับการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง บรรณาธิการ และจัดชุดแบบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิดที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบกลางสำหรับใช้ในการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ในอดีตเคยด้อย พลาด หรือขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ แสดงสถานะในสังคม หรือในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป