คู่มือ / หนังสือ

คำนวณเส้นทาง

คำนวณเส้นทาง

กรมทางหลวง

คำนวณค่าแท็กซี่

จำนวนผู้เข้าชม

454674
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
180
370
1870
10661
454674

Your IP: 44.221.73.157
Server Time: 2024-06-13 08:41:07

การนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

 

การนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

 

************************

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นางเกณิกา ซิกวาร์ทซอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ และคณะได้เดินทางไปจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี                   

เพื่อนิเทศการบริหารจัดการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่สำนักงาน กศน.กำหนด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1.ในช่วงเช้า ได้เดินทางไปนิเทศสนามสอบ   กรณีนักศึกษาฝากสอบ และผู้พิการทางสมอง ที่ กศน. อำเภอเมืองปทุมธานี

โดยมี นายอภิชาติ โชติแสงทองรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานีพร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี

และ กศน.อำเภอเมืองปทุมธานีให้การต้อนรับ ซึ่งสนามสอบได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การคัดกรองผู้เข้าสอบด้วยชุดตรวจ

การติดเชื้อ COVID-19 (ATK)การตรวจอุณหภูมิของร่างกาย การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่าง

 

ภาพกิจกรรม  >>>คลิ๊ก<<<


2.หลังจากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี  ได้นำคณะไปนิเทศที่วัดสุขปุณฑริการามและโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม

ซึ่งเป็นสนามสอบของ กศน.ตำบลหนองชำอ้ออำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวจรุงศรี ยินไธสง ครู กศน. ตำบลหนองชำอ้อ ให้การต้อนรับซี่งสนามสอบ

ได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องสถานที่ ที่มีการใช้ลานวัดและลานใต้อาคารเรียน ซึ่งมีลักษณะโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก

เป็นสถานที่สอบ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก อสม. ในการคัดกรองผู้เข้าสอบโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย และให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

และจาก อบต.หนองชำอ้อ ในการแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าสอบทุกคน

 

ภาพกิจกรรม  >>>คลิ๊ก<<<

 

 

 

3.ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปนิเทศสนามสอบ ที่ กศน.ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

โดยมีนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรีพร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงาน กศน. อำเภอปากเกร็ด

และ กศน.ตำบลบางพูดให้การต้อนรับ ซึ่งสนามสอบได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจอุณหภูมิของร่างกาย

การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่าง

 

                                                                                           ภาพกิจกรรม  >>>คลิ๊ก<<<

 

 

4.หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี  ได้นำคณะไปนิเทศที่วัดบางพูดนอก ซึ่งเป็นสนามสอบของ

กศน.ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายศิวนาถ เฟื่องทอง ครู กศน. ตำบลปากเกร็ดให้การต้อนรับ

ซี่งมีการใช้โบสถ์ของวัดเป็นสนามสอบเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งได้มีการดำเนินการตามมาตรการฯ เป็นอย่างดี โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย

ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่าง

 

                                                                                          ภาพกิจกรรม  >>>คลิ๊ก<<<